Đang thực hiện
Khóa học tiếng Nhật trung cấp 1
Đăng ngày : 23:33 29/07/2015
Sau khi học hết 3 khoá học tiếng Nhật sơ cấp 1 , 2 và 3 hoặc có trình độ tương đương, bạn có thể đăng ký khoá học tiếng Nhật trung cấp 1 để bồi dưỡng tiếp...
Khóa học tiếng Nhật trung cấp 2
Đăng ngày : 23:33 29/07/2015
Các bạn đã chuẩn bị bước tới thành công, gặt hái được thành quả rồi đó! Chỉ cần tiến tới một khoá học tiếp theo đó là khoá tiếng Nhật trung cấp 2 là bạn...
Khóa học tiếng Nhật giao tiếp nâng cao
Đăng ngày : 23:33 29/07/2015
Các bạn đã tham gia khoá học tiếng Nhật giao tiếp cơ bản chắc hẳn đều biết khoá học tiếng Nhật giao tiếp nâng cao là khoá học tiếp theo sau khoá cơ bản.