Đang thực hiện
Chia sẻ một số câu giao tiếp tiếng nhật cơ bản
Đăng ngày : 16:19 23/11/2015
Câu giao tiếp tiếng Nhật là bài học bổ trợ cho những bước đầu học tiếng nhật của bạn 
Những câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản dễ học
Đăng ngày : 15:38 23/11/2015
Các câu giao tiếng cơ bản tiếng Nhật luôn là bài học bổ ích cho các bạn trong suốt quá trình học tập , thực hành giao tiếp và làm việc 
Học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề
Đăng ngày : 22:15 14/11/2015
Từ vựng tiếng Nhật giao tiếp là những yếu tố quan trọng để bạn học tốt tiếng Nhật.  
Chia sẻ một số từ vựng tiếng Nhật cơ bản nhất
Đăng ngày : 20:00 14/11/2015
Việc học một số từ tiếng nhật cơ bản là rất tốt và cần thiết cho mọi người
Chia sẻ một số câu tiếng Nhật cơ bản dành cho mọi người
Đăng ngày : 16:26 13/11/2015
Một số câu tiếng Nhật cơ bản là những bài học bổ trợ cơ bản nhất cho người học tiếng Nhật mà mọi người cần thành thạo và tự tin khi giao tiếp