Đang thực hiện

Khóa học tiếng Nhật cấp tốc

Thời gian đăng: 11/08/2015 14:01
Các bạn cần học tiếng Nhật gấp? Bạn cần có một kiến thức cơ bản về tiếng Nhật trong một thời gian ngắn? khoá học tiếng Nhật cấp tốc của trung tâm Nhật ngữ SOFL mở ra để đáp ứng tất cả những mong muốn của các bạn.
Khóa học tiếng Nhật cấp tốc
Khóa học tiếng Nhật cấp tốc

Học tiếng Nhật cấp tốc là khoá học dành riêng cho những bạn muốn học chuyên sâu về tiếng Nhật trong một thời gian ngắn để làn việc trong môi trường tiếng Nhật, du học sinh và tu nghiệp sang Nhật. Với đội ngữ giảng viên có kinh nghiệm và uy tín, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ, các khoá học tiếng Nhật của SOFL đều được các bạn trẻ tin tưởng chọn lựa. Trung tâm tiếng Nhật SOFL có 3 cơ sở với các lịch khai giảng khoá học cụ thể như sau:
 

Lịch khai giảng dự kiến tại Hai Bà Trưng.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.30 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 25/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
22 buổi 29/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.29 Tối
18h30-21h30
22 buổi 31/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

Dành cho các bạn đã học hết 10 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.10 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 25/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
22 buổi 28/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi 31/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

Dành cho các bạn đã đọc hết 20 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 31/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 2809/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
22 buối 30/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
 

Dành cho các bạn đã học hết 30 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 28/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 31/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 28/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 


Dành cho các bạn đã học hết 40 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 29/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 25/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 28/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000

 

Lịch khai giảng dự kiến tại Thanh Xuân.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 29/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 25/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 28/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 

 


Dành cho các bạn đã học hết 10 bài giáo trình Minna no Nihongo

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
22 buổi 06/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
22 buổi 07/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000

Dành cho các bạn đã đọc hết 20 bài giáo trình Minna no Nihongo

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 06/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 07/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
 
 

Dành cho các bạn đã học hết 30 bài giáo trình Minna no Nihongo

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 05/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 07/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 

 
 

Dành cho các bạn đã học hết 40 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 09/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 08/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 05/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 

 


Lịch khai giảng dự kiến tại Cầu Giấy

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.18 Sáng 8h30-11h30  22 buổi 05/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 29/09/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.20 Tối
18h30-21h30
22 buổi 01/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

Dành cho các bạn đã học hết 10 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.11 Sáng
8h30 -11h30
 22 buổi 06/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.2 Chiều
14h-17h
22 bui 05/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi 08/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

Dành cho các bạn đã đọc hết 20 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 09/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 05/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 06/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.000.000
 

Dành cho các bạn đã học hết 30 bài giáo trình Minna no Nihongo.

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 06/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
22 buổi 05/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
22 buổi 07/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 

 
 

Dành cho các bạn đã học hết 40 bài giáo trình Minna no Nihongo

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.1 Sáng
8h30-11h30
 22 buổi 07/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.2 Chiều
14h-17h
22 buổi 05/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT5.3 Tối
18h30-21h30
22 buổi 06/10/2015 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 
 
Học ngoại ngữ là một quá trình lâu dài và có chút thử thách, để học tiếng Nhật trong một thời gian ngắn bạn phải tự tạo động lực cho riêng mình và để có được kiến thức thi các kỳ năng lực tiếng Nhật. Hãy chọn cho mình khóa học tiếng Nhật cấp tốc tại Nhật ngữ SOFL nhé.

Bạn có câu hỏi hãy để lại lời bình luận bên dưới chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn học tập tốt!

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở 1: Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
Website : http://tiengnhatgiaotiep.edu.vn/

Các tin khác