Đang thực hiện

Đáp án đề thi JLPT N1 N2 N3 N4 N5 tháng 12/2018

Thời gian đăng: 07/12/2018 16:07

Các bạn hãy đối chiếu lại kết quả dưới đây với đáp án trong bài thi của mình để xem điểm của mình như thế nào nhé. Tuy nhiên bạn cũng lưu ý đây chỉ là đáp án để tham khảo, chưa phải đáp án chính thức, khi đáp án chính thức được công bố SOFL sẽ cập nhật lại ngay cho các bạn nhé!

dap an de thi jlpt


Sau khi biết đáp án rồi, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì bạn cũng nên dành chút thời gian để thư giãn và chuẩn bị tinh thần thật tốt để bắt đầu chinh phục mục tiêu mới nhé. Để đón chào năm mới và SOFL mở thêm trung tâm tiếng Nhật quận 10 HCM, kèm theo những chương trình . Nếu bạn đã có kế hoạch học tiếng Nhật tiếp lên các trình độ cao hơn thì còn chờ gì mà không đăng ký ngay để nhận những ưu đãi quà tặng giá trị từ SOFL. Nhanh tay đăng ký ngay kẻo bỏ lỡ nhé!

 
>>> Đề thi JLPT N2

 

1. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N5

 

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

 

                   

 

2. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N4

 

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

2

4

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

問題2

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

2

1

3

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

4

1

2

1

4

2

3

4

3

1

3

2

2

1

4

 

問題2

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

2

1

1

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N3

 

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

2

3

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

3

4

1

3

1

4

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

4

4

3

2

4

3

1

2

1

2

4

3

 

 

 

問題2

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

38

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

2

2

2

2

1

3

             

 

4. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N2

 

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

1

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

4

1

3

1

1

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

問題8

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

53

54

55

56

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

4

1

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

問題12

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題14

72

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2

1

3

2

1

2

1

3

2

3

3

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N1

 

N1 文字・語彙

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

3

4

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

2

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

1

3

3

3

2

4

4

 

 

 

 

 

 

問題6

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

4

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

41

42

43

44

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

53

54

55

56

57

58

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

2

4

4

3

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

問題10

59

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題12

65

66

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

1

1

2

3

3

2

2

1

3

1

3

1

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

 

 

                 

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Cơ sở 1: Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 6, Ngõ 250 Nguyễn Xiển(gần ngữ tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi) - Thanh Xuân, Hà Nội
Cơ sở 4: Số 516 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Sơ sở 5: Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh
Cơ sở 6: Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Q. Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở 7: Số 134 Hoàng Diệu 2 - P. Linh Chiểu - Q. Thủ Đức - TP. HCM
Bạn có câu hỏi hãy để lại lời bình luận bên dưới chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian sớm nhất. Chúc bạn học tập tốt!

Các tin khác